Algemene voorwaarden JouwFiguur Lifestyle Programma's


JouwFiguurStuur een WhatsApp!
06 2653 9061

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

JouwFiguur Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de programma’s op de club en online.

1. Soorten dienstverlenging

  • Start programma. 6 weken programma  waarin coaching op voeding en bewegen wordt aangeboden
  • Fit programma. 10/20/52 weken programma  waarin coaching op voeding en bewegen wordt aangeboden
  • Personal programma. 10 weken programma  waarin coaching op voeding en bewegen wordt aangeboden
  • Jouw figuur lidmaatschap Maandelijks lidmaatschap trainingsschema, voedingsapp
  • Consult Persoonlijk advies op training & voeding

2. Duur van het contract & automatische verlenging

De contracten worden afgesloten voor een periode van 6,10,12,20 of 52 weken. Daarnaast is er de mogelijkheid van diverse losse diensten af te nemen die maandelijks opzegbaar zijn. De pakketten worden na de overeengekomen contractperiode per maand verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.

Beëindiging overeenkomst
De programma’s beëindigen automatisch na 6,10,20,52 weken. Voor de overige losse diensten dient de opdrachtgever voor de opzegging 1 kalendermaand voor de gewenste datum op te zeggen.  Ter bevestiging van deze opzegging zullen zowel JouwFiguur medewerker als de opdrachtgever de opzegprocedure accorderen dat aangeeft dat de opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen. Een tussentijdse beëindiging binnen de vastgelegde periode van het contract is niet mogelijk behoudens het schenden van de voorwaarden. Iedere opzegging geschiedt middels het daartoe bestemde opzegprocedure.

3. Voorwaarden Tevredenheidsgarantie

Geldt tot 8 dagen na afsluiting van de overeenkomst of na de 1e afspraak met de coach.

4. Aansprakelijkheid

JouwFiguur sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade tijdens de overeenkomst, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige diensten.
Iedere opdrachtgever vrijwaart JouwFiguur voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens de overeenkomst met JouwFiguur ten gevolge van handelen of nalaten van de opdrachtgever.

Overige zaken

De persoonlijke gegevens vanuit de aanmelding zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van JouwFiguur gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

De opdrachtgever geven JouwFiguur toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuen of introducés te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

JouwFiguur behoudt zich het recht voor het gebruik van de (samenstelling van) diensten aan te passen ten behoeve van speciale gelegenheden / evenementen of andere moverende redenen. Zij zal de opdrachtgever, voor zover mogelijk, hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

JouwFiguur is gerechtigd, indien daartoe uit management overwegingen de noodzaak bestaat, de voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen. Alle opdrachtgevers kunnen het gebruikersreglement online inzien op onze website.

Binnen de dienstverlening zijn aanvullend ook privicy wetgeving van toepassing (AVG) zoals die dan aldaar gecommuniceerd worden, denk hierbij aan o.a. persoonsgegevens.